Možnosti

Nutnost zateplení podkroví

Zateplování podkroví je často spojeno s jeho rekonstrukcí, která předchází použití podkrovních prostor jako obytných místností. Jak již bylo zmíněno, v takovém případě je zateplení zcela nezbytné, protože jinak by prostor prakticky nebylo možné vytopit a v létě naopak udržet přijatelné vnitřní klima. Kromě toho, že nezateplená střecha v zimě teplo propouští ven, totiž v létě naopak špatně brání jeho pronikání do interiéru. Ve spojení s vyšší vlhkostí, která je pro podkroví typická, tvoří teplo často téměř tropické klima, které je pro středoevropana nesnesitelné.

Stavebni-prace97

Pokud však hodláte podkroví rekonstruovat bez úmyslu využívat ho k bydlení, není tepelná izolace nezbytně nutná. Pokud je totiž náležitě zaizolována podlaha podkroví (neboli strop nižšího patra, které bude vytápěno) a tudíž nedochází k úniku tepla do podkrovních prostor, je možné se bez izolace podkroví a střechy obejít.

To ovšem neplatí v případě, že budete podkroví rozšiřovat. Tehdy pro vás platí zákonná povinnost řídit se vyhláškou, která platí pro novostavby a předepisuje alespoň minimální zateplení, a v rámci stavebního povolení je nutné prokázat, zda stavba toto splňuje. V tom případě určitě stojí za to zvážit, zda nebude s ohledem na možné budoucí využití podkroví jako obytných prostor ekonomicky výhodnější provést izolaci nad rámec povinné normy a vyhnout se tak pozdější opětovné rekonstrukci za účelem přizpůsobování prostoru požadavkům na obytný prostor.

Možnosti izolace střechy

Pokud se tedy s konečnou platností rozhodnete, že bude vaše podkroví sloužit jako obytné, můžete se pustit do plánování systému zateplení. Zde je třeba důrazně upozornit, že zateplování šikmé střechy patří k řemeslně i technologicky náročným úkolům a pokud je provedeno špatně, nejenže je neúčinné, ale může též dojít k poškození střechy (například pokud bude špatně provedena hydroizolaci, vlhkost se bude držet v krokvích). Případná oprava je potom nákladnější než samotné zateplení a obecně se doporučuje na zateplení střechy najmout kvalifikovanou odbornou firmu.

Stavebni-prace39

Pokud se přesto rozhodnete tuto konstrukční úpravu realizovat svépomoci, bez pomoci odborníka se stejně neobejdete, alespoň pokud má mít vaše úsilí a vynaložené prostředky žádaný efekt. Odborník totiž musí zhodnotit konstrukci vašeho krovu a střechy a na základě použit střešní krytině, rozteči a profilu krovních trámů a řadě dalších faktorů vám doporučit vhodný izolační materiál a jeho tloušťku.

Obecně doporučované hodnoty v rozmezí zhruba od 16 cm do 30 cm mocnosti tepelné izolace jsou totiž skutečně ryze orientační a jsou pro každý druh izolačního materiálu jiné.