Střešní okna

Odvětrávání zateplené střechy

Nyní se dostáváme k problému odvětrávání zateplené střechy. Tento problém vzniká proto, že před zateplením mohl vzduch v interiéru volně cirkulovat a odvádět vlhkost od střešní krytiny. Po tom, co se krov a krytina obloží izolaci, už to možné nebude a je třeba najít náhražku za tento proudící vzduch.

Podle toho, jak je řešen odvod vzdušné vlhkosti z blízkosti krytiny se střechy dělí na větrané a nevětrané.

Nevětrané střechy

To, který typ střešní konstrukce vyžaduje větrání a který ne, závisí na použité střešní krytině a také případné přítomnosti bednění.

Pokud je na střeše použita propustná krytina, jako je třeba pálená nebo betonová taška, k odvodu vzdušné vlhkosti od izolace stačí kvalitní difuzní hydroizolační fólie. Ta odvede vlhkost od tepelné izolace na svou vnější stranu, která je na nepropustná a odkud se může skrze krytinu volně odpařovat.

Je však mít na paměti, že tento systém nelze, na rozdíl od systému větraného, použít na každou střechu a jeho použití je vhodné konzultovat s odborníkem.

Větrané střechy

Pokud je na naší střeše použita skládaná krytina, plech nebo v poslední době moderní asfaltové pásy, nebo pokud je krytina položena na celoplošném bednění, je v každém případě střechu konstruovat jako větranou.

Větrání v tomto případě zajišťuje vzduchový kanál. Více o způsobech větrání zateplení střechy.

Stavebni-prace127

Zateplení podkrovních oken

Tolik tedy o zateplení střechy, základu každého funkčního zateplení podkroví. Nyní se pojďme podívat na zateplení dalších ochlazovaných konstrukcí, se kterými se v podkroví můžeme setkat.

Nejčastěji jsou to právě střešní okna, která bývají při zateplování podkroví opomínána. Přitom na ně působí stejně extrémní povětrnostní vlivy jako na samotnou střechu, přičemž jejich tloušťka je mnohem menší. Navíc podkrovní okna mají zásadní vliv na podmínky bydlení v podkroví, zachycují totiž mnohem více světla než okna u klasické místnosti.

Tepelná izolace podkrovních oken

Tepelná izolace a tepelná propustnost jsou nejdůležitější, ale zdaleka ne jediné faktory, které je třeba při výběru střešního okna zohlednit. Mezi dalšími bychom zmínili především možnosti jejich čištění nebo zatmívání.

Tento web se však věnuje zateplení podkroví, proto tyto aspekty ponecháme stranou a zaměříme se pouze na tepelnou izolaci.

Montáž rámu okna

Způsob a kvalita montáže rámu střešního okna se značnou měrou podílí na celkových tepelných ztrátách okenního systému. Nejvhodnější je samozřejmě svěřit toto do rukou odborné firmy, která disponuje potřebnými materiály a dodržuje striktně technologický postup. Jen tak si můžete být stoprocentně jisti, že vaše okno bude skutečně úsporné a že do něj třeba nezačne zatékat.

Stavebni-prace126

Zasklení okna

Zasklení okna je zásadním faktorem, který nejvíce ovlivňuje energetickou úspornost okenního systému a tím i úspornost zateplení podkroví.

V současné době se za minimum považují okna s dvojitými skly, stále častěji se však objevují i trojskla. Izolační vlastnosti se také odvíjí od výplně mezi skly okna (výplň inertními plyny nebo vakuum) a jejich povrchovou úpravou.

Mezi nejzajímavější povrchové úpravy patří bezesporu technologie zvaná Heath Mirror, tedy tepelné zrcadlo. Takto upravené sklo v závislosti na teplotních podmínkách vně a uvnitř budovy zabraňuje propouštění tepla na jednu nebo druhou stranu. Přesto, že je tato technologie poměrně nákladná, umožňuje uvnitř budovy vytvořit stálé klima, což bývá právě u podkrovních prostor obtížné.

Výklad všech na trhu dostupných technologií silně přesahuje rozsah tohoto článku a doporučujeme se o výběru střešního okna poradit s odborníkem.

Dodatečné úpravy stávajícího okenního systému

Pokud jste rekonstrukci podkroví prováděli před samotným zateplením, nebo prostě z nějakého důvodu nechcete měnit stávající okna za nová, ale přesto usilujete o co nejvyšší úsporu energie, existuje pro vás řešení.

Několik specializovaných firem na našem trhu provádí montáž dodatečného zasklení, kdy se ke stávajícímu okennímu rámu přidá speciální zasklívací rám s na míru řezanými izolačními skly. Jsou opatřeny zvláštní povrchovou úpravou a výrobce deklaruje snížení tepelných ztrát skrz okenní systémy o 50 %. Přitom cena je znatelně nižší než při výměně celých oken.

Stavebni-prace125

Izolace podlah podkroví a obvodových stěn

U izolace podkrovní místnosti se nejedná ani tak o tepelnou izolaci (tedy za předpokladu, že spodní patro je také vytápěno), jako spíše o izolaci zvukovou. V případě potřeby se dají použít obě současně, přičemž je třeba dvou materiálů. Nejideálněji skloubí zvukové a tepelné izolační vlastnosti desky Rockwool a podobné, naopak populární a levnější polystyren přílišnou izolaci zvuku neposkytuje.

Přestože jsme jako základ při zateplování podkroví uváděli zateplení střechy, významnou roli hraje také zateplení obvodových zdí. Záměrně jsme toto téma příliš nerozváděli, protože zateplení obvodových zdí se řeší při zateplování fasády domu. Je jen třeba zdůraznit, že pro účinné zateplení podkroví musí izolace obvodových zdí navazovat na izolaci střechy.