Pro a proti I.

Výhody a nevýhody podkrovního bydlení

Na dalších řádcích si shrneme přednosti podkrovního bydlení i možné překážky, které nás čekají na cestě k báječnému podkrovnímu bytu. Překážky neuvádíme proto, aby nás odradily od investice do bydlení v podkrovních prostorách, ale proto, abychom se připravili na možné nepříjemnosti a prodlevy s rekonstrukcí spojené.

Stavebni-prace29

Výhody

 • Získáme nové obytné plochy většinou v centru měst, kde se již nedá počítat s novými pozemky. Bývá tu jen málo nezastavěných proluk, jejichž výměry jsou velmi omezené a jejichž cena je astronomicky vysoká.
 • Při rekonstrukci podkroví odpadá množství prací spojených s výstavbou domu, zejména výkopy, základy, veškeré přípojky (voda, plyn, kanalizace), nosné konstrukce atd.
 • Úspora času i nákladů jinak spojených s výše jmenovanými činnostmi, zejména při získávání jednotlivých povolení a projektů.
 • Nosné konstrukce takovýchto prostor jsou obvykle již hotové. (S krovem samozřejmě můžeme počítat pouze za předpokladu, že dřevo je zdravé a není napadeno škůdci nebo houbami. Ovšem i v případě lokálního napadení obvykle stačí vyměnit napadené dřevo a ochránit ostatní prvky krovu k tomu určenými nátěry a postřiky.) S připravenou nosnou konstrukcí naopak nemůžeme počítat v případě tzv. nástavby – to znamená, rozhodneme-li se přistavět další patro nebo jenom šikmou střechu tak, abychom získali podkrovní prostory. Tento případ je složitější hlavně z hlediska administrativy, obvykle totiž musíme podstoupit kromě stavebního povolení i o jeden stupeň vyšší řízení: územní povolení. Na druhé straně nám kompletní tvorba nové nosné konstrukce umožňuje zvolit řešení přesně podle našich představ, neboť nejsme vázáni stávajícími konstrukcemi.
 • Na rozdíl od většiny bytů nás neomezuje konstantní výška. Snaha umístit nad sebe co nejvíce pater se v poslední době prosazuje na úkor světlé výšky bytů. Porovnejme si panelákové prostory s byty z první republiky, kde světlá výška tři a půl metru není výjimkou. Proměnná výška podkroví, která nás po obvodu trochu omezuje, nám vše vynahrazuje ve středu místností. Tady, pokud nemáme nějaké důvody k tomu udělat strop vodorovný, můžeme nechat vyrůst naše podkroví až do spojnice obou střešních rovin. Vznikne tak prostor, který nás okouzlí svou volností. V zájmu objektivity je ale třeba poznamenat, že opravdu budeme vytápět prostor, který poslouží jen pro zvýšení efektu. Zvažme tedy, zda uplatníme ekonomický nebo estetický pohled na věc.
 • Výška podkroví někdy dokonce umožní vestavět na půdu ne jedno podlaží, ale hned dvě a ve výjimečných případech i více. Takové byty se potom nazývají mezonetové (tj. byty rozprostírající se ve více podlažích). Někdy výška nedovolí vestavět do podkroví ještě druhé plnohodnotné patro, ale přesto vznikne prostor dostatečně vysoký alespoň pro vyvýšené spaní nebo pro galerii s posezením a výhledem do spodní úrovně. Druhou podlahu jistě nejvíce ocení naše děti, pro které se takto vzniklý prostor stane místem nejoblíbenějších her a úkrytů.
 • Podkroví nám nabízí v lokalitách s poměrně hustým zalidněním a obvykle nudným výhledem na protější stranu ulice velmi příjemné výhledy, které okouzlí nejenom nás, ale i hosty.
 • Volné dispoziční řešení je přínosem, který jistě každý ocení. Pod střechou budou volnou dispozici trochu komplikovat pouze sloupky a vazné trámy. Jsou to prvky, které je možné nahradit, aleje také možné (a vhodnější) začlenit je do dispozice a počítat s nimi. Takový dřevěný prvek sloupu i náběhy vůbec nejsou rušivým elementem. Právě naopak. Celkově lze konstatovat, že podkrovní prostory nám nabízejí téměř volnou ruku při volbě dispozičního uspořádání. Pochopitelně musíme počítat s proměnlivými výškami (ale i to dokáže zkušený architekt přeměnit ve výhodu).
 • Velikým přínosem podkrovních prostor je množství světla, které do nich dopadá. Otevřeme střechu světlu, jak jen to je možné a jak nám to dovolí úřady. Rozhodně se vyplatí investovat do oken s nižším součinitelem prostupu tepla a osadit jich větší množství. Nejen kvůli lepšímu výhledu, ale hlavně kvůli slunečním paprskům, kterým pak nic nebrání v přístupu do interiéru. Tím ho prosvětlí a prosluní, a tak zvýší i kvalitu bydlení. Sluneční paprsky prostupující do interiéru akumulují teplo do všech konstrukcí v bytě. To je velmi příjemné v zimě, méně už v létě, kdy se může byt přehřívat. Proto doporučujeme doplnit okna žaluziemi.
 • Pokud to dispozice domu dovoluje, neváhejme s vybudováním terasy, která bude přístupná přímo z podkrovních prostor. Nejlépe z obývacího pokoje, nebo, pokud se rozhodneme projeden velký prostor, potom právě zněj je východ na terasu velmi příjemným zpestřením a zhodnocením bydlení.
 • Neocenitelným zdrojem přirozených úložných prostor v půdních bytech jsou zdánlivě nevyužitelné prostory v nej nižších částech střechy. Návštěvy nemusí vědět, že za nenápadným dřevěným parapetem se skrývá množství věcí. Jistě má každý z nás své zkušenosti s takovými „drobnostmi“, jako jsou např. staré časopisy, knihy, skripta, sbírky všeho možného, na které máme čas jenom výjimečně, ale nostalgické vzpomínky nám nedovolí je vyhodit. Stejně potřebujeme uložit i fotografie, diapozitivy, filmy atd. Ale nemusí se jednat jenom o věci malých rozměrů. Tyto úložné prostory se svým tvarem hodí i pro předměty, které mají jeden rozměr větší (lyže a ostatní sportovní náčiní, povlečení, peřiny, množství prken, lišt a jiných zbytků právě z rekonstrukce podkroví atd.).
 • Další užitečným prvkem jsou vestavěné skříně. Těžko bychom umísťovali volně stojící skříně do tak nepravidelného prostoru, jakým je podkroví.
 • Je-li majitel budoucího podkroví umělecky nebo jinak tvůrčím způsobem zaměřen, jistě ani jiné bydlení než podkrovní nehledá. Mít ateliér přím pod střechou je snem snad každého malíře, fotografa, sochaře či grafika. A nemusí to být jenom profesionální umělec, může to být kdokoli z nás, kdo má rád hezké věci. K příjemné atmosféře, kterou navozuje volný, netradiční a světlem naplněný prostor, je podkroví jako stvořené.
 • Nevýhodou se mohou zdát různá zákoutí, niky a výklenky, které zdánlivě zabírají prostor, jenž se pak nedá nijak „smysluplně“ využít. Nezoufejme a podívejme se na to z té lepší stránky. Kam jinam bychom vystavili nějakou tu zbytečnost, jako je obrázek, soška, fotografie, vázička či suvenýr z cest, který nám připomíná příjemné chvíle?

Pokračování Podkroví pro a proti II.